Nyheter och reportage om Mötesbranschen

Företag, Ledarskap och Framtid är kända begrepp som över tid fått större och viktigare betydelse. I nuläget är ledarskapet någonting som ständigt utvärderas och utvecklas parallellt med att verksamheten i gemen går framåt. Möten är en fundamentalt viktig del i denna utveckling och det är här Framtidsbildarna kommer in i bilden. Med stor branschkunskap och ett intresse för att sprida nyheter och information, välkomnas du som besökare hit!

 Konferensmöten

Alla företag behöver tid till möten där man kan gå igenom viktiga frågor och komma fram till vad framtidens mål och planer ska innebära. Det här är sådant som man bör ta hand om fortlöpande som en del av det dagliga arbetet men det är också viktigt att anordna med en större konferens då och då. När man kommer bort från den vardagliga arbetsrutinen så blir det nämligen enklare att få överblick och tänka igenom hur arbetet egentligen ser ut. Det är också därför som många företag väljer att ordna med konferensevent som hålls på en helt annan plats, kanske med övernattning och någon form av fest. Inför konferensen så finns det mycket att tänka på och det är alltid en fördel att ha ansvariga som tar hand om planering och bokning.

Äntligen dags för företagskonferensen

Beslutet om att hålla en lite större konferens är viktigt, och även en glad nyhet för alla som jobbar ihop. När man ser till att boka konferenslokaler och kanske komma iväg till ett konferenshotell så kan folk se fram emot något som blir annorlunda och uppfriskande. Möjligheten att komma till tals är också viktig och för det mesta så är det så att de som ska vara med har åsikter som de gärna vill se diskuterade i ett bra forum. Nu kan man dock uppleva att det är svårt att uttrycka klagomål och annat som kanske riskerar att såra medarbetare och chefer, och då kan en förslagslåda inför konferensen vara kanon. Bortsett från att man bör undvika att peka ut folk så kan man i denna lägga sina kommentarer om sådant som man gärna vill ska tas upp på konferensens möten eller behandlas med rätt typ av utbildning och aktivitet.

För att så många som möjligt ska vara med så måste man även hitta rätt datum. Detta gör man enklast genom att ange en preliminär tidsperiod och låta folk tala om när de kan. Det här kan man göra direkt online i ett formulär eller med vanlig penna och papper i lunchrummet. Snart ser man vilka datum som passar bäst och då kan man boka dessa och låta alla får veta att konferensen är satt så att ingen lägger in något annat i sitt schema.

Vem ska ta hand om planeringen?

Man bör utse en person eller grupp som ansvarig för planering av konferensen. Till den här personen så kan alla andra komma med förslag och synpunkter. När det handlar om en större konferens med många deltagare så är det bra att ha en större planeringsgrupp med representanter från olika avdelningar. Det här gör det lättare att komma fram till vad som kommer att behövas under evenemanget och vilken typ av aktiviteter som kan tänkas passa bra för alla som är med. För att de som ska planera inte ska uppleva att de har åkt på en jobbig uppgift så kan man välja att ta hjälp av professionella konferensarrangörer. Den här typen av hjälp kan man få direkt från ett konferenshotell eller från ett företag som jobbar med att planera och arrangera företagsevenemang.

Om planeringsgruppen inte måste klara av bokningar och annat praktiskt helt själva utan snarare svara på frågor från eventfixaren så blir denna uppgift både rolig och enkel. När man väl kommer fram till konferenslokalen eller till hotellet så slipper man ju även inta rollen som festfixare och samordnare då detta sköts av konferensvärdar som finns på plats. Det här är rättvist med tanke på att alla som jobbar på företaget vill vara med om konferensen som en vanlig deltagare och inte som oavlönad lekgeneral.

Föredrag och presentationer

Föredrag och presentationer kan ges av chefer, anställda och även av folk som man hyr in. Om man till exempel vill jobba med särskilda frågor inom det arbetsområde som man är verksam i så kanske man vill bjuda in en expert som kan förklara mer och ge intressant information. Det kanske är så att man ska lägga om företagets serverdrift och börja använda en specifik molntjänst och då kan det vara bra att få detta förklarat av representanter från företaget som ska ta hand om omläggningen. Man kan ju även passa på att jobba med gruppdynamik och då passar det bra med föreläsare som är experter på detta område och som kan erbjuda nyttiga övningar och experiment för alla som är med om konferensen.

För att presentationer och föredrag ska lyckas så måste de vara väl förberedda. Det är inte bara den som ska tala som måste gå igenom sitt material man måste även se till att konferenslokalen ger det tekniska stöd som behövs för att alla ska höra och se. Om föreläsaren har förberett en film så vill man ju inte se den utan ljud eller på en skärm som bara folk som sitter en halvmeter bort kan se. Det här ska man tänka på redan då man bokar sitt konferenshotell.

Företagsevenemanget

Ett företagsevenemang är ju så mycket mer än en konferens och det är klart att man bör passa på att göra något roligt ihop när man ändå samlas för att talas vid och planera framtiden. Det bästa är att ta det roliga sist. Den första delen av eventet får således gå till tyngre beslutsfattning, konstruktiv kritik, och allt annat som man har kommit för att tala om medan den sista delen kan gå till roliga aktiviteter. Förutom att äta gott och få någon form av underhållning så kan man eventuellt ge sig ut i naturen och uppleva fritidsaktiviteter eller annat som passar sällskapet som är med. Här kan man få stor hjälp av erfarna företagseventplanerare som vet hur stora och mindre sällskap kan underhållas på ett vettigt vis.

Kostnader för konferensen

Hur mycket får ett företagsevent egentligen kosta? Det här är en viktig fråga och något som kommer att variera från företag till företag, i varje fall då det inte är skattebetalarnas pengar som ska användas till eventet! Man måste göra upp om en budget och sedan så får man se vad som kommer att rymmas inom denna. Det kan vara smart att kontakta en konferensgård eller konferenshotell som kan erbjuda konferenspaket till fördelaktiga priser. I dessa paket så får man allt från lokaler till mat och underhållning.