Nyheter och reportage

Dagkonferens

Själva ordet konferens, kommer från latinets ord conferre som betyder sammanföra. Att boka en dagkonferens handlar om att sammanföra folk så att dessa kan träffas, byta information med varandra och jobba för att nå vissa mål. En dagkonferens är tidsbegränsad…